• kenchen@ic-space.com
 • 联系电话: 18138855450
 • 欢迎来到 深圳薪火未来科技有限公司!
  banner
  首页 > 产品展示 > 分立半导体产品 > 晶体管-双极(BJT)-单
  数据表 图片 型号 品牌 库存 数量 描述
  PMBT2222A,235 PMBT2222A,235 PMBT2222A,235 Nexperia USA Inc. 5000
  - +

    咨询

  TRANS NPN 40V 0.6A SOT23
  BC856ALT1G BC856ALT1G BC856ALT1G ON Semiconductor 5000
  - +

    咨询

  TRANS PNP 65V 0.1A SOT23
  PMBT2222A,215 PMBT2222A,215 PMBT2222A,215 Nexperia USA Inc. 5000
  - +

    咨询

  TRANS NPN 40V 0.6A SOT23
  BC857BLT1G BC857BLT1G BC857BLT1G ON Semiconductor 5000
  - +

    咨询

  TRANS PNP 45V 0.1A SOT23
  BC858CLT1G BC858CLT1G BC858CLT1G ON Semiconductor 5000
  - +

    咨询

  TRANS PNP 30V 0.1A SOT23
  BC856BLT1G BC856BLT1G BC856BLT1G ON Semiconductor 5000
  - +

    咨询

  TRANS PNP 65V 0.1A SOT23
  BC846BLT1G BC846BLT1G BC846BLT1G ON Semiconductor 5000
  - +

    咨询

  TRANS NPN 65V 0.1A SOT23
  MMBT2222LT1G MMBT2222LT1G MMBT2222LT1G ON Semiconductor 5000
  - +

    咨询

  TRANS NPN 30V 0.6A SOT23
  BC858BLT1G BC858BLT1G BC858BLT1G ON Semiconductor 5000
  - +

    咨询

  TRANS PNP 30V 0.1A SOT23
  BC857CLT1G BC857CLT1G BC857CLT1G ON Semiconductor 5000
  - +

    咨询

  TRANS PNP 45V 0.1A SOT23
  BC847C,235 BC847C,235 BC847C,235 Nexperia USA Inc. 5000
  - +

    咨询

  TRANS NPN 45V 0.1A SOT23
  BC848CLT1G BC848CLT1G BC848CLT1G ON Semiconductor 5000
  - +

    咨询

  TRANS NPN 30V 0.1A SOT23
  FZT789ATA FZT789ATA FZT789ATA Diodes Incorporated 5000
  - +

    咨询

  TRANS PNP 25V 3A SOT-223
  FZT694BTA FZT694BTA FZT694BTA Diodes Incorporated 5000
  - +

    咨询

  TRANS NPN 120V 1A SOT-223
  BC847C,215 BC847C,215 BC847C,215 Nexperia USA Inc. 5000
  - +

    咨询

  TRANS NPN 45V 0.1A SOT23
  BC846B,235 BC846B,235 BC846B,235 Nexperia USA Inc. 5000
  - +

    咨询

  TRANS NPN 65V 0.1A SOT23
  ZXTN2010ZTA ZXTN2010ZTA ZXTN2010ZTA Diodes Incorporated 5000
  - +

    咨询

  TRANS NPN 60V 5A SOT89
  BC846B,215 BC846B,215 BC846B,215 Nexperia USA Inc. 5000
  - +

    咨询

  TRANS NPN 65V 0.1A SOT23
  FZT957TA FZT957TA FZT957TA Diodes Incorporated 5000
  - +

    咨询

  TRANS PNP 300V 1A SOT-223
  FZT1151ATA FZT1151ATA FZT1151ATA Diodes Incorporated 5000
  - +

    咨询

  TRANS PNP 40V 3A SOT-223

  Copyright © 2022 深圳薪火未来科技有限公司 版权所有

  首页

  首页

  产品

  产品

  联系

  联系

  关于

  关于