• kenchen@ic-space.com
 • 联系电话: 18138855450
 • 欢迎来到 深圳薪火未来科技有限公司!
  banner
  首页 > 产品展示 > 传感器、传感器 > 运动传感器-加速计
  数据表 图片 型号 品牌 库存 数量 描述
  ADXL344ACCZ-RL7 ADXL344ACCZ-RL7 ADXL344ACCZ-RL7 Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
  LIS331DLHTR LIS331DLHTR LIS331DLHTR STMicroelectronics 5000
  - +

    咨询

  ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16LGA
  LIS302DLTR LIS302DLTR LIS302DLTR STMicroelectronics 5000
  - +

    咨询

  ACCEL 2.3-9.2G I2C/SPI 14LGA
  ADXL335BCPZ-RL7 ADXL335BCPZ-RL7 ADXL335BCPZ-RL7 Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  ACCELEROMETER 3G ANALOG 16LFCSP
  ADXL326BCPZ-RL7 ADXL326BCPZ-RL7 ADXL326BCPZ-RL7 Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  ACCELEROMETER 16G ANALOG 16LFCSP
  MIS2DHTR MIS2DHTR MIS2DHTR STMicroelectronics 5000
  - +

    咨询

  ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
  ADXL346ACCZ-RL7 ADXL346ACCZ-RL7 ADXL346ACCZ-RL7 Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
  ADXL313WACPZ-RL7 ADXL313WACPZ-RL7 ADXL313WACPZ-RL7 Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  IC ACCELEROMETER TRI-AXIS 10-LGA
  MMA2240KEG MMA2240KEG MMA2240KEG NXP USA Inc. 5000
  - +

    咨询

  ACCELEROMETER 7G ANALOG 16SOIC
  ADXL355BEZ ADXL355BEZ ADXL355BEZ Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  ACCELEROMETER 2-4-8G DIGTL 14QFN
  AIS1120SXTR AIS1120SXTR AIS1120SXTR STMicroelectronics 5000
  - +

    咨询

  MEMS ACCELERATION SENSOR: SINGLE
  ADXL346ACCZ-R2 ADXL346ACCZ-R2 ADXL346ACCZ-R2 Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
  ADXL312WACPZ-RL ADXL312WACPZ-RL ADXL312WACPZ-RL Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  IC ACCEL SPI/I2C 3AX 32LFCSP
  ADXL327BCPZ-RL ADXL327BCPZ-RL ADXL327BCPZ-RL Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LFCSP
  AIS2120SXTR AIS2120SXTR AIS2120SXTR STMicroelectronics 5000
  - +

    咨询

  DUAL-AXIS HI-G ACCELEROMETER FOR
  ADXL354CEZ-RL7 ADXL354CEZ-RL7 ADXL354CEZ-RL7 Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  ACCELEROMETER 2-8G DIGITAL 14QFN
  ADXL343BCCZ-RL7 ADXL343BCCZ-RL7 ADXL343BCCZ-RL7 Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA
  ADXL356CEZ ADXL356CEZ ADXL356CEZ Analog Devices Inc. 5000
  - +

    咨询

  HIGH PERF 3-AXIS ANALOG 2G/8G AC
  KXCJB-1041-SR KXCJB-1041-SR KXCJB-1041-SR Kionix Inc. 5000
  - +

    咨询

  MEMS DEVICE
  MMA8491QR2 MMA8491QR2 MMA8491QR2 NXP USA Inc. 5000
  - +

    咨询

  ACCELEROMETER 8G I2C 18QFN
  共901记录«上一页1234...46

  Copyright © 2022 深圳薪火未来科技有限公司 版权所有

  首页

  首页

  产品

  产品

  联系

  联系

  关于

  关于