• kenchen@ic-space.com
 • 联系电话: 18138855450
 • 欢迎来到 深圳薪火未来科技有限公司!
  banner
  首页 > 产品展示 > 电容器 > 薄膜电容器
  数据表 图片 型号 品牌 库存 数量 描述
  0201ZJ1R5BBSTR 0201ZJ1R5BBSTR 0201ZJ1R5BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  0201YJ2R4BBSTR 0201YJ2R4BBSTR 0201YJ2R4BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  0402YJ9R1CBSTR 0402YJ9R1CBSTR 0402YJ9R1CBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  0201ZJ3R6BBSTR 0201ZJ3R6BBSTR 0201ZJ3R6BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  02013J3R1BBWTR 02013J3R1BBWTR 02013J3R1BBWTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  02013J3R9BBSTR 02013J3R9BBSTR 02013J3R9BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  0201ZJ0R8BBSTR 0201ZJ0R8BBSTR 0201ZJ0R8BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  04025J0R7CBSTR 04025J0R7CBSTR 04025J0R7CBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  0402YJ5R6CBSTR 0402YJ5R6CBSTR 0402YJ5R6CBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  0402ZJ4R7CBSTR 0402ZJ4R7CBSTR 0402ZJ4R7CBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  0201YK9R1BBSTR 0201YK9R1BBSTR 0201YK9R1BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  0201ZK5R1BBSTR 0201ZK5R1BBSTR 0201ZK5R1BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  02013J3R6BBSTR 02013J3R6BBSTR 02013J3R6BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  04023J6R8CBSTR 04023J6R8CBSTR 04023J6R8CBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  02013J3R3BBSTR 02013J3R3BBSTR 02013J3R3BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  0201YJ1R0BBWTR 0201YJ1R0BBWTR 0201YJ1R0BBWTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  02013J2R0BBSTR 02013J2R0BBSTR 02013J2R0BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  02013K5R6BBSTR 02013K5R6BBSTR 02013K5R6BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  0201ZJ2R6BBSTR 0201ZJ2R6BBSTR 0201ZJ2R6BBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  04025J2R4CBSTR 04025J2R4CBSTR 04025J2R4CBSTR 5000
  - +

    咨询

  ACCU-F/P
  共3470记录«上一页1234...174

  Copyright © 2022 深圳薪火未来科技有限公司 版权所有

  首页

  首页

  产品

  产品

  联系

  联系

  关于

  关于