• kenchen@ic-space.com
 • 联系电话: 18138855450
 • 欢迎来到 深圳薪火未来科技有限公司!
  banner
  首页 > 产品展示 > 音频产品 > 蜂鸣器元件,压电弯管机
  数据表 图片 型号 品牌 库存 数量 描述
  7BB-12-9 7BB-12-9 7BB-12-9 Murata Electronics 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 9KHZ 12MM
  7BB-20-3 7BB-20-3 7BB-20-3 Murata Electronics 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 3.6KHZ 20MM
  7BB-27-4L0 7BB-27-4L0 7BB-27-4L0 Murata Electronics 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM
  AB2040B AB2040B AB2040B PUI Audio, Inc. 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 4KHZ 20MM
  CEB-20D64 CEB-20D64 CEB-20D64 CUI Devices 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 6.5KHZ 20MM
  CEB-27D44 CEB-27D44 CEB-27D44 CUI Devices 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM
  AB1070B-LW100-R AB1070B-LW100-R AB1070B-LW100-R PUI Audio, Inc. 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 7KHZ 10MM
  AB2025B-LW100-R AB2025B-LW100-R AB2025B-LW100-R PUI Audio, Inc. 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 2.5KHZ 20MM
  7BB-20-6 7BB-20-6 7BB-20-6 Murata Electronics 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ 20MM
  7BB-27-4 7BB-27-4 7BB-27-4 Murata Electronics 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM
  P08080-1 P08080-1 P08080-1 DB Unlimited 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 8KHZ 8.9MM
  7BB-20-6L0 7BB-20-6L0 7BB-20-6L0 Murata Electronics 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ 20MM
  7BB-35-3 7BB-35-3 7BB-35-3 Murata Electronics 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 2.8KHZ 35MM
  AB1541 AB1541 AB1541 PUI Audio, Inc. 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 4.1KHZ 15MM
  AB1070B AB1070B AB1070B PUI Audio, Inc. 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 7KHZ 10MM
  AB1548B AB1548B AB1548B PUI Audio, Inc. 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 4.8KHZ 15MM
  AB2025B AB2025B AB2025B PUI Audio, Inc. 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 2.5KHZ 20MM
  AB1290B AB1290B AB1290B PUI Audio, Inc. 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 9KHZ 12MM
  AB1541B-LW100-R AB1541B-LW100-R AB1541B-LW100-R PUI Audio, Inc. 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 4.1KHZ 15MM
  AB2720B AB2720B AB2720B PUI Audio, Inc. 5000
  - +

    咨询

  BUZZER ELEMENT STD 2KHZ 27MM
  共157记录«上一页1234...8

  Copyright © 2022 深圳薪火未来科技有限公司 版权所有

  首页

  首页

  产品

  产品

  联系

  联系

  关于

  关于