• kenchen@ic-space.com
 • 联系电话: 18138855450
 • 欢迎来到 深圳薪火未来科技有限公司!
  banner
  首页 > 产品展示 > 传感器、传感器 > 电容式触摸传感器、接近传感器IC
  数据表 图片 型号 品牌 库存 数量 描述
  ATMXT1536E-S-CUR ATMXT1536E-S-CUR ATMXT1536E-S-CUR Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  IC SENSOR MAXTOUCH
  AT42QT2640-AUR AT42QT2640-AUR AT42QT2640-AUR Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  64 CHANNEL QMATRIX FMEA EN60730
  ATMXT1188S-CUR ATMXT1188S-CUR ATMXT1188S-CUR Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  IC SENSOR MAXTOUCH
  ATMXT1188S-CU ATMXT1188S-CU ATMXT1188S-CU Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  IC SENSOR MAXTOUCH
  ATMXT768E-CU ATMXT768E-CU ATMXT768E-CU Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  IC SENSOR MAXTOUCH
  ATMXT3432S-S-CU ATMXT3432S-S-CU ATMXT3432S-S-CU Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  IC SENSOR MAXTOUCH
  ATMXT1536E-M-CUR ATMXT1536E-M-CUR ATMXT1536E-M-CUR Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  IC SENSOR MAXTOUCH
  ATMXT1664S-CU ATMXT1664S-CU ATMXT1664S-CU Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  IC SENSOR MAXTOUCH
  QT110-D QT110-D QT110-D Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH 8DIP
  ATMXT2952T2-C2U ATMXT2952T2-C2U ATMXT2952T2-C2U Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  IC TOUCH SENSOR
  ATMXT1664S1-CUR ATMXT1664S1-CUR ATMXT1664S1-CUR Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  IC SENSOR MAXTOUCH 1664CH
  ATMXT3432S-S-CUR ATMXT3432S-S-CUR ATMXT3432S-S-CUR Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  IC SENSOR MAXTOUCH
  QT110-IS QT110-IS QT110-IS Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH8SOIC
  QT111-D QT111-D QT111-D Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH 8DIP
  QT111-IS QT111-IS QT111-IS Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH8SOIC
  ATMXT1664S-CUR ATMXT1664S-CUR ATMXT1664S-CUR Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  IC SENSOR MAXTOUCH
  QT113H-IS QT113H-IS QT113H-IS Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH8SOIC
  QT112-D QT112-D QT112-D Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH 8DIP
  QT113H-D QT113H-D QT113H-D Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH 8DIP
  QT113-IS QT113-IS QT113-IS Microchip Technology 5000
  - +

    咨询

  SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH8SOIC
  共446记录«上一页1234...23

  Copyright © 2022 深圳薪火未来科技有限公司 版权所有

  首页

  首页

  产品

  产品

  联系

  联系

  关于

  关于